Zainteresowaniu temu nareszcie wyszedł naprzeciw radziecki show

Nie mniej tupetu od Springfielda i Raskina miał niejaki Borys Rubasz- kin, który w 1969 r. opublikował Casatschok— będący w gruncie rzeczy swobodną kompilacją ludowej piosenki Ej, uchniem! i Katiuszy Matwieja Błantera. Powstały we Francji, przebój ten zyskał wielką stawę w konkurencyjnych wykonaniach Dimitrija Dourakina i Riki ZaraT, zapoczątkował też modę na nowy taniec parkietowy — kazaczok, ożywił, przynajmniej w Europie Zachodniej, zainteresowanie muzyką rozrywkową Związku Radzieckiego. Zainteresowaniu temu nareszcie wyszedł naprzeciw radziecki show- -biznes: od 5 lat działała firma fonograficzna Melodia, Leningradzki Music-Hall zbierał gorące brawa i entuzjastyczne recenzje za swe fenomenalne programy, wykonawcy i producenci muzyki rozrywkowej zaczęli być stałymi gośćmi największych międzynarodowych imprez muzycznych, z Targami MIDEM na czele. Casatschok sprawił, że zdobył nazwisko rosyjski Francuz Ivan Rebroff, dzięki któremu Francja przypomniała sobie o emigrancie Wertyńskim, z kolei owo zainteresowanie romansem, dumką i balladą potrafił zaspokoić geniusz nad geniusze — Bułat Szało- wicz Okudżawa. Urodzony 9 maja 1924 r., jest reprezentantem pokolenia, które zaczęło działać po drugiej wojnie światowej. Okudżawa „miał szczęście” walczyć w tej wojnie jako osiemnastoletni ochotnik. Nim zaczął pisać i publikować, pracował jako nauczyciel, potem był dziennikarzem, wreszcie znalazł się w Moskwie, jako … redaktor pewnego wydawnictwa i „redaktor od poezji” w „Litieraturnoj gazietie”. Zdobywając doświadczenie, Okudżawa patrzył, słuchał, obserwował, wszystkie swoje spostrzeżenia przekładając na język poezji. Poezji szczególnej, bo śpiewanej. Zrezygnował z noweli, powieści, scenariusza filmowego lub sztuki teatralnej (przynajmniej na razie): zaczął pisać i komponować piosenki, które śpiewał z towarzyszeniem gitary, stylizując je na folklor ni to podmiejski, ni cygański.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *