Mistrzostwo autora

Jego utwory natomiast, zwłaszcza owe chansons, których przetrwało do naszych czasów aż dwieście sześćdziesiąt trzy, są znane doskonale i świadczą prawdziwym mistrzostwie autora. Cieszyły się ogromnym powodzeniem, na co wskazuje znaczna liczba drukowanych wydań we Francji i za granicą, rozliczne kopie rękopiśmienne zachowane do naszych czasów w rozmaitych bibliotekach, a także transkrypcje na lutnię, gitarę, wirginał i inne instrumenty epoki. Wojna odniosła sukces szczególny. Była prawdziwym przebojem w swojej epoce, rozpowszechnionym w całej Europie. Kompozycja musiała być dobrze znana również w Polsce, skoro dwa największe, do dziś zachowane zbiory utworów muzycznych z pierwszej połowy XVI wieku: Tabulatura Jana z Lublina (1537—1548) i Tabulatura krakowskiego klasztoru św. Ducha (około 1548), zawierają organowe transkrypcje utworu. Janeąuin, zachęcony sukcesem, napisał jeszcze mszę La Bataille na cztery głosy (1540) oraz cykl Chansons de la guerre, opiewających glorie wojenną domu Guizjuszów, m. in. bitwy pod Boulogne pod Renty, aliści żadna z tych kompozycji nie dorównała już popularnością kapitalnej Bitwie pod Marignano, z niezwykłą plastycznością ilustrującej dźwięki i hałasy bitewne, okrzyki zagrzewające da walki, tudzież szczęk oręża.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *