Zainteresowanie polskim mocnym uderzeniem

Nie tylko w nazewnictwie znalazło swoje ujście. Istnieje wiele przykładów podobieństw stylistycznych i repertuarowych Rosjan, a także Białorusinów do Polaków: Pajuszczije Gitary przez długi czas naśladowały Grupę No To Co, później skłaniając się w stronę Skaldów (motyw harmoniczno-rytmiczny z refrenu Mateusza IV w Safaspils)’, Piesniary w pierwszym okresie swej działalności wręcz wzorowały się na manierze głosowej Trubadurów (proszę porównać nagrania białoruskiej Tu góra i tam góra z polską Sobótką), później chętnie przyznawały się do pokrewieństwa stylistycznego z Grupą No To Co i Skaldami. Fascynacja polskimi zespołami beatowymi i rockowymi trwała mniej więcej do 1973 r.: zachęcone powodzeniem WIA we wszechzwiązkowych konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych, radzieckie grupy powstawały odtąd coraz liczniej, nie tylko w Rosyjskiej FSRR. Chronologia pierwszego okresu radzieckiego beatu jest następująca: 1966: w Moskwie kontynuują działalność rozmaite zespoły estradowe, wśród których najciekawszym są niewątpliwie Wiesiołyje Riebiata; w Leningradzie organizują się Pajuszczije Gitary; w Czelabińsku pierwszy, amatorski skład Ariela; w Tbilisi od 5 lat działa estradowo-folklorysty- czna Orera; 1967: w Moskwie debiutują Skomorochy, dość bezmyślnie kopiujące The Beatles; w tym zespole debiutuje Aleksandr Gradski; 1969: Wiesiołyje Riebiata zmieniają styl i repertuar, weryfikują też skład instrumentalny, stając się jednym z WIA; w Leningradzie pojawia się zdolny śpiewak, multiinstrumentalista, w przyszłości również kompozytor — Jurij Antonow; w białoruskim Mińsku organizują się Lawony, szybko przezwane Piesniarami;
1970: po odejściu od Skomporochów, Gradski zawiązuje Dobrych Mołodców (w których przez pewien czas występuje Antonow); w Czelabińsku tworzy się Allegro; 1971: w Moskwie debiutują Pajuszczije Sierdca i Samocwiety; w Le- ningaradzie  Kalinka; w Czelabińsku  nowy Ariel (grupujący najlepszych muzyków Allegra i dawnego Ariela); pierwsze występy Jałły naśladującej folk-beatowych Piesniarów; 1972: w Moskwie organizuje się Araks; w Mińsku — polit-rockowe Wierasy (stylistycznie spokrewnione z Piesniarami); w Leningradzie — Akwarium; 1973: w Moskwie odrodzenie Skomorochów (znowu pod wodzą Grad- skiego); powstanie Cwietów — zespołu Stasa Namina; debiut jazz-rocko- wego Arsenału Aleksieja Kozłowa; działalność pop-rockowej Muzyki; pierwsze próby hard-rockowej(l) Maszyny Wriemieni; w łotewskiej Rydze Rajmond Pauls zakłada jazz-rockowy zespół Modo; w estońskim Tallinie organizuje się hard-rockowy Ornament (który rozwiąże się po dwu latach).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *